ovk besiktning i göteborg utförs av ventilation göteborg

OVK Besikning pris i Göteborg kan skilja sig beroende på leverantör och givetvis när du köper till andra tjänster.

En Obligatorisk (obligatorisk) ventilationskontroll eller OVK och dess krav har genomförts från och med år 1991. Men själva lagen infördes av den svenska regeringen för att se till att alla ventilationssystem i byggnader som regleras av riksdag och regering som hem, skolor och kontor fungerar smidigt och är i toppskick. Så, inspektionen utförs för att se till att inomhusklimatet inte är skadligt på något sätt för de människor som bor, studerar och / eller arbetar i byggnaden. OVK kontroll görs också för att se till att byggnaden i sig själv är i perfekt skick; vilket innebär att den exempelvis är fri från mögelbildning, fukt, dammansamlingar och andra sådana oönskade och allvarliga hälsohot.

Innehåll:

  • Vad är OVK Besiktning?
  • Därför Behöver Du En OVK Besiktning!
  • Vad Görs På En OVK Besiktning?
  • Vem ansvarar för OVK Besiktningen?
  • Vänta inte!
artikeln ovk besikning pris göteborg beskriver ventilationen på taket och hur det tas hand om
ventilation i göteborg gör alla checkar vid ovk besiktning pris i göteborg.

Vad är OVK Besiktning?

OVK Besiktning regleras av den lag som fastställts i plan- och bygglagstiftningen. Detta upprätthålls för att upprätthålla vissa nationella miljö kvalitetsmål. Således görs det för att säkerställa att människors hälsa inte påverkas negativt av felaktig ventilation eftersom det är förknippat med allvarliga hälsokonsekvenser och stå dig dyrare än något OVK Besiktning pris.

Enligt lagen är det nödvändigt att utföra OVK besiktning innan ventilationssystemet i fråga tas i bruk. En snabb inspektion utförs också med olika mellanrum för att säkerställa att systemet verkligen fungerar och fungerar tillfredsställande. De regelbundna inspektionerna hålls på grundval av byggnadens typ. Till exempel: Vårdinrättningar, förskola och skolbyggnad behövs för att inspekteras av en besiktningsledare vart tredje år. På samma sätt måste även andra byggnader med fläktstyrd lufttillförsel och avgassystem inspekteras. Å andra sidan måste byggnader med endast fläktstyrda självdrag inspekteras vart sjätte år.

Här är det viktigt att nämna att en- eller tvåbostadshus med olika typer av ventilationssystem inte kräver att få OVK besiktning. Dessa ska ha S- eller F- ventilation.

Källa tabell: Boverket

Typ av byggnad och ventilationssystemKrav på första besiktningKrav på återkommande besiktning
En- och tvåbostadshus med S- eller F-ventilationNejNej
En- och tvåbostadshus med FT-, FX- eller FTX-ventilationJaNej
Skolor, vårdlokaler m.m.JaJa, vart tredje år
Flerbostadshus, kontorsbyggnader och liknande med S-, F- eller FX-ventilationJaJa, vart sjätte år
Flerbostadshus, kontorsbyggnader och liknande med FT- eller FTX-ventilationJaJa, vart tredje år
Industribyggnader, försvarsbyggnader m.m.NejNej

Därför behöver du en OVK besiktning

Det är fastighetsägarens ansvar att OVK besiktning också har gjorts av en lämplig besiktningsman. Men glöm inte att det är också ägarens ansvar efter att korrigeringar görs så snart som möjligt enligt besiktningsmannens rapport (om det behövs).

Det är besiktningsmannens uppgift att fortsätta med OVK-kontrollen enligt de regler och förordningar som de har fastställt. Om ägaren av fastigheten inte uppfyller de parametrar som inrättats av dem enligt besiktningsmannen de tildelas en straffavgift. Därför är det ganska viktigt för fastighetsägare att agera därefter och få den grön signal.

Vad görs på en OVK Besiktning?

Normal (N) och Kvalificerad (K) är betyg som används för att kategorisera de inspektörer som är expert men också certifierad funktionellskontrollanter med riksbehörighet. De utför de första och regelbundna planerade inspektionerna för att ta reda på om byggnaden har mött alla uppställningsparametrar. Under de olika typerna av inspektioner:

Installations-, drift- och övervakningsprocesser görs enligt de riktlinjer som anges. Det är även fritt från någon form av förorening. Olika instruktioner för att använda och ta hand om ventilationen finns till hands. Dessutom om något fel konstateras så är det fastighetsägarens ansvar att åtgärda dessa fel inom den tidsperiod som besiktningsmannen beslutat. Beroende på typen av fel kan tidsperioden vara 6 månader eller mindre. Besiktningsmannen kommer att tillhandahålla ett rapporterat men också ett undertecknat protokoll. en kopia av detta skickas till tillsynsmyndigheten. När det är klart, lämnas ett OVK-certifikat till fastighetsägaren.

Vems ansvar?

Ägaren av byggnaden är ansvarig för att OVK besiktningen utförs i den utsträckning som krävs för den typ av fastighet/byggnad som är aktuell. Det är också fastighetsägaren som är ansvarig för att all nödvändiga åtgärder utförs och blir ordentligt installerade.

godkänd ovk besikning. kontakta oss för ovk besikningspris i göteborg.

Kontakta oss idag!

Vi väntar på att kunna hjälpa dig med din OVK besiktning pris i Göteborg, men även att gå med dig hela vägen från att utföra den till att se till att du får ordentliga åtgärder för det som eventuellt behövs åtgärdas. Vi har väl erfaren och certifierad personal som kan utföra besiktningarna professionellt och implementera åtgärder med strålande resultat.

Vänta inte tills det är för sent, kontakta oss idag så ser vi till att du har din OVK besiktning gjort och att du behöver inte betala mer än ett riktigt schysst och bra OVK besiktning pris i Göteborg med omnejd!

Välkommen till Ventilation Göteborg!