ventilation göteborg framsida på stort glashus

Anlitar du Ventilation Göteborg till ditt nästa arbete, kommer du inte att ångra dig. Vi kan ventilation. Vi hjälper dig med nästan alla ventilationsarbeten. Ventilation Göteborg kan hjälpa dig med bland annat;

 • Ventilationsinstallation
 • Ventilationsservice
 • OVK Besiktning
 • Injusteringar
 • Ventilationsrengöring
 • Energioptimering

Ventilation är en mekanism för att hålla luften inne i ett hem eller kontor fräsch och ren. Det möjliggör ett kontrollerat utbyte av utomhusluft med inomhusluft och minskar föroreningar, lukter och fukt. Om hemmet inte är ordentligt ventilerat, kan föroreningar såsom radon, organiska föreningar, och formaldehyd kan finnas i luften och de kan orsaka allvarliga hälsoproblem. Förutom oönskad mögeltillväxt kan hög luftfuktighet orsaka fysiska skador på byggnaden i din fastighet. Om ventilationen inte är tillräcklig kan lukterna dröja sig kvar. Det är därför alla hem och kontor behöver god ventilation och en pålitlig ventilationsfirma.

Innehåll:

 • Vad Är Ventilation
 • Därför Behöver Du God Ventilation!
 • Våra tjänster
 • Varför välja oss?

Vad Är Ventilation?

Ventilation tjänar många syften:

 • Hämtar och fyller på med färsk luft utifrån
 • Bibehålla lagom luftfuktighet och behaglig temperatur
 • Minskar explosions- och eller brandfara
 • Späder ut och eller avlägsnar luftburna föroreningar
stort ventilationssystem från ventilation i göteborg
växthus med stort ventilationssystem från ventilation göteborg

Därför behöver du god ventilation!

I moderna byggnader är ventilation en del av VVS-systemet där uppvärmning och kylning av hela byggnaden är centraliserad.

På det fysiska planet är det en komplex struktur som ger värme och kyla i ett hem eller byggnad. För att uppvärmning och kylning ska vara smidig och problemfri men även effektivt är ett ventilationssystem ett måste. Det säkerställer att temperaturen inte byggs upp eller flyr i alltför stora mängder. Utan ordentlig ventilation kan varken värme eller kylning vara effektiv. Därför behöver både bostäder och kontor högkvalitativa och pålitliga ventilationssystem på plats.

Enskilda husägare, kontor, företagshus, fastighetsmäklare och fastighetsförvaltare måste se till att de har ett högkvalitativt ventilationssystem i sina fastigheter och att det fungerar som det skall. För detta måste de engagera professionella ventilationsfirmor levererar ventilationstjänster som kan kontrollera och identifiera små problem som kan uppstå från gång till gång men även rätta till dem innan något större problem uppstår. Regelbunden service och underhåll av ventilationssystemet säkerställer att det finns god VVS-funktion. Kom ihåg att felaktig ventilation kommer att påverka både kylning och uppvärmning i din lokal.

Varför välja oss?

Vi på Ventilation Göteborg vet vi exakt hur svårt det kan vara att bo i ett hem där ventilationen inte fungerar som den ska. Tas inte os och föroreningar från exempelvis köket bort i tid kan detta resultera i att lukt och föroreningar stannar kvar för evigt i hemmet. Vi är specialiserade på installation, reparation och underhåll av ventilationssystem i bostäder, kontor och små industriella enheter. Som ett erfaret ventilationsföretag kan vi få ventilationssystemet att fungera effektivt genom att ta bort felen i bland annat styrsystem eller andra delar av din installation. Vi kan åtgärda alla andra problem i ventilationssystemet: luftfördelningsregister, luftintag, kanaler, luftrengöringsanordningar, fläktar som tar ut inomhuslyften och hämtar in frisk luft utifrån. Vi på Ventilation Göteborg har kvalificerad och erfaren personal för att utföra alla typer av installationer, reparationer och servicearbeten i samband med ventilationssystemet hemma eller på kontoret.

Ventilation installation

Liksom elektriska, VVS, värme och kylsystem, din byggnad behöver också ett ventilationssystem som fungerar enligt krav. Detta är nödvändigt för bekväm och hälsosam livsstil inne i dina lokaler som alltmer blir lufttät på grund av det ständiga behovet av antingen kylning eller uppvärmning. Därför behöver vi ett ventilationssystem som hela tiden byter inluft med frisk luft ute.

ventilationsservice i göteborg med ventilation installation och ventilationsservice i taket på en byggnad
skinande metallsnurra på tak

Ventilationsservice & rengöring

Om du har ett ventilationssystem på plats kan denna kräva kräver snabb service och rengöring för att fortsätta fungera problemfritt. Systemet kan utveckla och ackumulera ohälsosamma mängder av fukt, mögel, röta och bakterietillväxt. Detta kommer att underminera funktionen och prestandan hos ditt ventilationssystem. Det är därför du aldrig bör ignorera regelbunden service och rengöring av ditt ventilationssystem från en seriös ventilationsfirma.

Energioptimering

Ett felaktigt ventilationssystem kan dra ordentligt med elektricitet genom att ha ooptimal funktion och underminera energieffektiviteten i din fastighet. Både kyl- och värmesystem i dina lokaler kommer att underprestera, vilket gör att du vill köra dem längre timmar på högre nivåer. Förutom att känna obehag, kan din elräkning gå upp med 50% eller mycket mer än nödvändigt. Genom att låta oss ta en titt på ditt system och utföra en energioptimering kan vi hjälpa dig att spara på miljön och tusentals kronor på onödig energiförbrukning.  

Injstering av Ventilation

Probelm med höga energiräkningar och eller dåligt luftflöde kan bero på en avsaknad av ordentlig injustering av ventilation. Injustering av ventilation skall alltid genomföras när en ombyggnation eller nybyggnation görs av ett ventilationsföretag. Luftflöden skall kontrollers regelbundet. Injusteringen är viktig så att vi kan säkerhetsställa att du har tillräckligt med luft i varje rum. Detta så att de som bor eller nyttjar lokalerna har tillräckligt med syre för att må bra, vara hälsosamma och prestera optimalt. Du vill inte ha för lite omsättning och du vill inte heller ha för hög omsättning. Vi hjälper dig se till så att din injustering blir av högsta klass och levererar den kvalitetsluft du förtjänar.

OVK besiktning

OVK besiktningar utförs för att kontrollera och säkerställa att ett visst hem eller en viss byggnad – offentlig eller privat – upprätthåller ventilationskraven och lagen från plan- och byggförordningen. En OVK besiktning skall vanligtvis utföras var 3 till 6 år och ett därefter skall fastighetsägaren få protokoll på vad som behöver utföras eller grönt ljus.

Ventilationsservice

För att ventilationssystemet ska fungera med full effektivitet behöver det en rad tjänster så som rengöring av fläktar, kanaler, ventiler och avgasområden till reparation av mindre fel eller fel som kan ha utvecklats. Ventilationstjänster säkerställer att systemet fungerar utan problem.

Ventilationssystemet i våra hem och kontor ser till att dålig och illaluktande luft byts ut med frisk luft utanför. Detta säkerställer också att värme- och kylsystemen fungerar väl i våra lokaler. Våra tjänster omfattar ett komplett utbud av installation, service, underhåll och reparationsarbete.

Våra tjänster omfattar service och rengöring av hela ventilationssystemet inklusive luftinlopp, luftfiltreringsanordningar, värme- och kylutrustning, fläkt, kanal, luftdistribution, avgas- och luftintag.

Varför behöver du ventilationstjänster?

Ventilationssystem har många begränsningar och för att se till att dessa begränsningar inte hämmar din komfort behöver du ventilationstjänster och löpande underhåll. En av dessa begränsningar är att den skadas av fukt och konstant exponering för värme och kyla. Luftutförseln ackumulerar mycket damm och smuts. Ventilationssystem kan vara komplexa och i samband med övrig VVS är det många delar som skall fungera i harmoni. Det finns alltid en möjlighet att något eller några delar går sönder eller inte fungerar på rätt sätt. Äldre hus eller system som arbetat hårt – på grund av avsaknad av energioptimering eller andra anledningar kan brytas ner långsamt eller helt och hållet. Det är därför du behöver ventilationstjänster som hjälper dig se till att du har en fullt fungerande, miljövänlig och hälsosam byggnad.

ventilationsexpert som installerar ventilationsrör i stor byggnation.
takventilation på orange tak i göteborg

Varför välja oss?

Ventilation Göteborg erbjuder ett komplett utbud av ventilationsinstallation och servicearbete i Göteborg och dess förorter. Vi har utrustningen och den kvalificerade personal du kan behöva för att utföra nästan alla typer av ventilationsarbete i alla storlekar och olika slag. Inget ventilationsarbete är för litet eller för stort för oss. Vi strävar efter att betjäna våra kunder med 100% engagemang och 100% uppriktighet.

Kontakta oss idag!

Oavsett om du har problem idag eller inte så kan det uppstå  när som helst, se till att vara ute i tid. Ring Oss idag för en fri konsultation så hjälper dig dig optimera din ventilation i Göteborg med omnejd.